Kasy online – Gdańsk

 

Kasy online znajdujące się w ofercie naszej firmy to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które umożliwiają prowadzenie obowiązkowej ewidencji zobowiązanym do niej podatnikom. Tego rodzaju kasy bez wiedzy użytkownika łączą się co dwie godziny z Centralnym Rejestrem Kas (nazywanym inaczej Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr ten gromadzi różnorodne dane tj. raporty dobowe, paragony, a także inne dokumenty fiskalne oraz niefiskalne, jak również informacje o zdarzeniach i przeglądach okresowych dokonywanych w urządzeniu. Odpowiada również za nadanie numeru ewidencyjnego konkretnej kasie w trakcie procesu jej fiskalizacji.

 

Do obowiązków użytkownika kasy online należy zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do tego, aby urządzenie bez problemów łączyło się z Repozytorium – w praktyce oznacza to ni mniej, ni więcej niż stabilny dostęp do Internetu.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kas online?

Od 1 stycznia 2020 roku:

 

  • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;

Od 1 stycznia 2021 roku:

 

  • świadczenie usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 lipca 2021 roku:

 

  • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • świadczenie usług budowlanych,
  • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych,
  • świadczenie usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • wyłącznie w zakresie wstępu.

Podatnicy działający w innych branżach niż wymienione wyżej (oraz w ustawie) nie mają obowiązku wymiany kas na urządzenia online. Mogą tym samym stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie.

 

Jeśli jednak zakres prowadzonej działalności gospodarczej wymusza na Tobie wymianę urządzenia fiskalnego na kasę online, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w Gdańsku. Chętnie przedstawimy dostępne rozwiązania oraz wskażemy możliwości odliczenia części kosztów poniesionych na tę obowiązkową modyfikację. Zapraszamy!