Business Intelligence

W Telbit oferujemy szereg rozwiązań dla firm z zakresu Business Intelligence. Są to samoobsługowe moduły, które usprawniają działanie przedsiębiorstw w zakresie analizowania, sporządzania raportów oraz zarządzania budżetem. Umożliwiają sprawną i efektywną pracę nad rozwojem firmy oraz realizacje różnych celów. Są kompatybilne z systemami ERP oraz poszerzają ich możliwości. Do głównych produktów z tej kategorii w ofercie Telbit należą:

 

  • aplikacja Prophix wspierająca zarządzanie budżetem oraz finansami,
  • oprogramowanie Targit służące do analizowania baz danych pod różnym kątem.

Zastosowanie analityki finansowej

Aplikacje Business Intelligence mają za zadanie gromadzić i analizować dane. Za ich pośrednictwem, każdy pracownik może posiadać łatwy dostęp do rejestrów oraz statystyk. Aplikacja segreguje gromadzone dane porządkując je, dzięki czemu wyeliminowane zostają zbędne informacje. Analityka finansowa to ważna dziedzina dla różnorodnych branż – nie tylko z sektora bankowego i handlowego. Odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym jego budżetem, umożliwia dynamiczny oraz skuteczny rozwój.