Systemy Przeciwpożarowe

System przeciwpożarowy SAP odpowiada za szybkie wykrycie pożaru, chroniąc budynek oraz ludzi przed jego skutkami. Centrala uruchamia sygnał dźwiękowy oraz wysyła informacje o pożarze do odpowiednich służb.

Oferujemy:

  • Instalacje przeciwpożarowego systemu z wszystkich serii Polon 4000
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
  • Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru.