Streamsoft PRESTIŻ

Streamsoft PRETSTIŻ to jeden z systemów ERP dostępnych w ofercie Telbit. Wdrożenie tego systemu ERP jest ułatwione dzięki jego modułowej konstrukcji. Instalację oprogramowania można dzięki temu rozłożyć w czasie i dopasować ją do tempa rozwoju przedsiębiorstwa. System charakteryzuje się dużą kompatybilnością, co umożliwia łatwy import danych oraz znacznie upraszcza proces wdrożenia. Interfejs SQL, na którym oparty jest Streamsoft PRESTIŻ, pozwala zachować dużą płynność pracy i stabilność połączenia sieciowego.

Moduły systemu Streamsoft PRESTIŻ

System posiada wiele użytecznych modułów, które płynnie działają w dowolnych konfiguracjach. Dużą zaletą systemów ERP jest duża dowolność w łączeniu poszczególnych aplikacji. Pozwala to nawet małym firmom na korzystanie z profesjonalnych rozwiązań. Moduły w jakie wyposażony został Streamsoft PRESTIŻ to:

 

  • finanse i księgowość
  • kadry i płace
  • gospodarka magazynowa
  • zarządzanie produkcją
  • środki trwałe
  • zamówienia internetowe
  • zarządzanie kontaktami (CRM)
  • prestiż – mobilna firma
  • raporty i formularze
  • business intelligence

Jakie korzyści daje system Streamsoft PRESTIŻ?

Dzięki Streamsoft PRESTIŻ możliwa jest uniformizacja różnych procedur oraz dokumentów – zarówno na terenie przedsiębiorstwa, jak i w obrębie wielu oddziałów firmy. Płynna współpraca między poszczególnymi działami zaowocuje efektywniejszą pracą oraz lepszymi wynikami. System pozwala na gromadzenie i analizę raportów, na których podstawie można podejmować trafniejsze decyzje odnośnie dalszego rozwoju firmy i ewentualnych inwestycji.